Czy zdarzyło Ci się że?

Czy zdarzyło Ci się że?
  • Czy zdarzyło Ci się kiedyś że przesyłka nie  dojechała do Twojego klienta terminowo?
     
  • Czy zdarzyło się że dowiedziałeś się o tym fakcie właśnie od swojego klienta?
     
  • Czy ponadto zdarzyło się  że spedytor nie poinformował Cię na czas o problemie, bo sam o nim nie wiedział? 

W codziennej praktyce spedycyjnej zdarzają się sytuacje które powodują że przesyłka nie dociera na czas do odbiorcy. Przyczyny mogą być różne. Począwszy od niezależnych od nas sytuacji takich jak warunki pogodowe, poprzez awarie, skończywszy wreszcie na błędzie człowieka. Problem dotyczy głównie przewozów drobnicowych, gdzie mamy do czynienia z wieloma uczestnikami procesu. Przesyłka drobnicowa w drodze do klienta przechodzi przez kilka terminali przeładunkowych i  jest przewożona przez kilku przewoźników zanim dotrze do celu. W procesie tym przepływ informacji jest sprawą kluczową. Dosyć często ten element zawodzi. W efekcie przesyłka nie dociera na czas do odbiorcy. Spedytor nie ma świadomości problemu i nie informuje swojego klienta. Finał jest taki, że to ostateczny odbiorca towaru upomina się o towar na który czeka, a który miał do niego dotrzeć już jakiś czas temu. Są to sytuacje w której wypadamy w oczach naszego kontrahenta wyjątkowo nieprofesjonalnie, a kredyt wzajemnego zaufania bardzo szybko topnieje.


Ponadto analizy wykazują że w związku ze złą obsługą logistyczną przez spedytora, polegającą na niedostarczaniu przesyłek na czas oraz nie informowaniu klienta o problemie znacznie wzrastają całkowite koszty w przedsiębiorstwie. W takich krytycznych sytuacjach personel zajmuje się dodatkowo rozwiązywaniem problemu, często należy wysyłać nową partię towaru i organizować dodatkowy transport. W skrajnym przypadku można utracić klienta.


Koszt obsługi wszystkich takich przypadków w przedsiębiorstwie  może sięgać 27% całkowitych kosztów transportu. Oznacza to że jeśli umówiłeś się ze spedytorem na stawkę 100EUR za daną przysyłkę, to w praktyce Twoje koszty sięgają 127 EUR