Eco Spedycja sp z o.o. ma rozwiązanie

W Eco Spedycji pracujemy wg 3 głównych zasad:

 • Należy rozwijać i doskonalić procesy w taki sposób aby błędy nie powstawały.
 • Należy prowadzić ciągły monitoring każdej przesyłki na całej trasie od dostawcy do odbiorcy aby jak najszybciej zidentyfikować problem.
 • Należy niezwłocznie rozwiązać powstały problem, lub kiedy jest to niemożliwe, poinformować klienta

  Ludzie popełniają błędy. Maszyny się psują. W przewozach systemowych mamy do czynienia z wielką liczbą przesyłek oraz z wieloma uczestnikami procesu. Nie ma możliwości efektywnego i niezawodnego zarządzania całym procesem transportowym jeśli nie opieramy się na standardowych procedurach.  Procedury te powinny być ponadto tak zaprojektowane aby wykluczyć możliwość powstawania błędów. Poszczególne czynności w ramach procesu muszą mieć ustaloną kolejność i nie może być możliwości przejścia do kolejnej czynności jeśli się nie zakończyło poprzedniej. Ponadto czynności wykonywane przez różne osoby powinny się „wzajemnie kontrolować”. Oznacza to że jeśli na przykład spedytor przy biurku zapomni przypisać przesyłkę do danego samochodu, to magazynier zwróci mu na to uwagę, bo na polu odkładczym  po załadunku samochodu pozostanie mu jedna paleta z którą nie będzie wiedział co zrobić.

  Drugim elementem naszej operacyjnej doskonałości jest monitoring przesyłek. Twój towar w drodze do odbiorcy przechodzi przez wiele punktów kontrolnych, tzw statusów. Każda przesyłka jest śledzona a jej obecność w każdym punkcie kontrolnym odnotowywana. Jeśli status nie zmienia się zgodnie ze wzorcem, my wiemy o tym natychmiast. Pozwala to na podjęcie niezbędnych kroków w celu skorygowania błędu.

  I wreszcie ostatnia złota zasada. Priorytetem jest dostawa Twojej przesyłki w uzgodnionym terminie. Jeśli odpowiednio wcześnie uzyskamy informację o tym że wystąpił problem, możemy podjąć działania zmierzające mimo wszystko do dostarczenia przesyłki na czas.

  W krytycznych sytuacjach poinformujemy Cię o problemie, uzgodnimy nowy termin dostawy oraz ewentualnie inne działania które należy podjąć w danej sytuacji.